Ein Anlass, der vom Geist von Lannavaara getragen wird und ein tiefes menschliches Bedürfnis verkörpert – die Suche nach Glück.


«Någon dag innan SM i guldvaskningen ägde rum svängde Jürg och Veronika in mot Lannavaara för att bo över. De hade ingen aning om att de skulle hamna mitt i ett guldvaskar event och vi hade ingen aning om att de skulle göra denna fantastiska film. Vilken gåva att få förvalta denna så fina dokumentation av vårt 40 års jubileum. VARMT TACK!»
Jenny Söderström, Kristallen AB

«A few days before the gold panning championship took place, Jürg and Veronika drove to Lannavaara to stay overnight. They had no idea that they would end up in the middle of a gold panning event and we had no idea that they would make this fantastic film. What a gift to be able to manage this fine documentation of our 40th anniversary. WARM THANKS!»
Jenny Söderström, Kristallen, Lannavaara SE